Michal Gališin's profile
Branding: specialty grocery store - Dobromysel

Dobromysel is a specialized grocery store, supporting local producers.

The goal of visual identity was to revive and modernize the previous brand Grandma's Garden. Dobromysel identity is based on a simple idea: local bio store, where you meet your friends.

________________
Dobromysel je bio obchod, zameraný na podporu domácich výrobcov.

Cieľom vizuálnej identity bolo oživenie a zmodernizovanie bývalej značky Babičkina záhrada. Identita Dobromysle je založená na jednoduchom nápade: lokálny bio obchod, kde stretnete svojich známych.

Branding: specialty grocery store - Dobromysel
12
310
0
Published:
Michal Gališin's profile
Michal Gališin

Branding: specialty grocery store - Dobromysel

Dobromysel is a specialized grocery store aimed at supporting local producers. The aim of visual identity was to revive and modernize the former Read More

12
310
0
Published:

Creative Fields