Vinnytsia typefamily: Vinnytsia Old City (serif typeface) and Vinnytsia Modern City (sans typefaces). Client: Vinnytsia City / Fedoriv Agency
Type designer Dmitry Rastvortsev about the process and features of fonts for Vinnitsia
Vinnytsia Typefamily
157
1.2k
4
Published:

Vinnytsia Typefamily

157
1.2k
4
Published:

Creative Fields

Attribution, Non-commercial, No DerivativesAttribution, Non-commercial, No DerivativesAttribution, Non-commercial, No Derivatives