user's avatar
Symbiosis (Bulgarian textures)
Landscape Photography
Symbiosis
The project Symbiosis has the purpose of showing the interaction between people and nature, looking at them as two different species that coexist. All of the photographs are captured as part of the texture of something larger. Some of them are realistic and easily recognizable, while others are abstract, but each of them caries a different feeling.


Симбиоза
Проектът Симбиоза има за цел да покаже взамиодействието между хората и природата, разгледани като два отделни организма, които съществуват заедно. Всички кадри са заснети като част от текстурата на нещо много по-голямо- някои са реалистични и лесно разпознаваеми, докато други са абстрактни, като всяка носи различно усещане.
"Air photography,just like macro photography can show us objects that look familiar to us in an unfamiliar way. Just like macro photography can make the small- big, so can air photography make the big- small which enhances the idea of how small and irrelevant we are from afar, but what big influence we have over the surface of the Earth".
The project was captured in a period of a few months on the territory of Bulgaria.
It has a beginning and an open end, which allows its development on the territory of different countries and its use for commercial purposes.

"Въздушната фотография, също като макро фотографията, показва на пръв поглед познати за нас обекти, но по ноеобикновен начин. Както макро фотографията прави малкото- голямо, така въздушната прави голямото- малко, което засилва още повече представата за това, колко незабележими сме самите ние от високо, както и колко силно въздействие имаме върху повърхността на Земята". Проектът е заснет в продължение на няколко месеца на територията на България.
Той е с начало и отворен край, което позволява развитието му на територията на други държави както и използването му за различни комерсиални цели.

Symbiosis (Bulgarian textures)
380
3.1k
32
Published:
user's avatar
Galin Vasilev

Symbiosis (Bulgarian textures)

380
3.1k
32
Published:

Creative Fields