user's avatar
RATTAN FURNITURE
Hello! This is my graduation project 2019.
In this project, I want to use sustainable friendly materials from Vietnam. That rattan material. Rattan will combine with " marble stone " and print technology on glass. The project hopes to provide a new solution for knitting joints when designing and shaping rattan products. Creating highlight for products more sophisticated and luxurious.
​​​​​​​

Project này tôi hướng sử dụng vật liệu bền vững thân thiện.  Vì thế tôi chọn "Mây" một vật liệu quen thuộc ở việt nam, kết hợp với vật liệu “đá”. và công nghệ in trên kính để làm nên sản phẩm này. Mong muốn cung cấp một giải pháp mới trong việc đan các mối nối trong thiết kế, tạo hình sản phẩm mây. Tạo được  điểm nhấn cho sản phẩm mây và thay thế cho việc liên kết bằng dây lạc.Đem lại cảm giác mới lạ hiện đại và gần gũi.

Hope you like it ♥️♥️ and let me know how you feel about this project!

        
     


RATTAN FURNITURE
7
134
2
Published: