user's avatar
Prstem po iPadu - workshop

Pro skupiny dětí, pro školy a pro festivaly nabízím spolupráci : www.tineola.cz
Kreativita může a měla by být použita ve všech oblastech lidské činnosti a měla by být přirozenou součástí vzdělávání. Z toho důvodu pořádám kreativní workshopy založené na mé osobní zkušenosti práce s digitálními nástroji v divadle. 
Vede mne k tomu dynamika technologií a změny, které se nikdy neodehrávaly tak rychle jako dnes. Při tom stále ctím staré divadlení formy a nacházím možnost setkávání staré stínohry s projekcí a digitální kresbou.
For groups of children, schools and festivals I offer cooperation: www.tineola.cz
Creativity can and should be used in all areas of human activity and should be a natural part of education. For this reason, I organize creative workshops based on my personal experience working with digital instruments in theater.
I am led by the dynamics of technology and the changes that never took place as quickly as today. In doing so, I still honor the old theater of form, and I found the opportunity to meet old shadow play with projection and digital drawing.

Prstem po iPadu - workshop
1
27
0
Published:

Prstem po iPadu - workshop

1
27
0
Published:
Attribution, Non-commercial, No DerivativesAttribution, Non-commercial, No DerivativesAttribution, Non-commercial, No Derivatives