SONATOS MEDELYNAS visual identity
Sonatos medelynas
Visual identity

The first plant in Sonata’s arboretum appeared about two decades ago. Then Sonata did not think that her beloved activity would grow up into well-known and evaluated activity in Lithuania. A great attention and care of the plant as long as it reaches its owner's hands is an exceptional feature. This and my love for nature — were essential reasons led to contribute and create the identity of the ‘Sonatos medelynas’, which grew, branched out and turned into a harmoniously slamming idea.

The aim of this identity — to reveal a particular care of plant, as alive organism which needs human’s guardianship. Firstly a logotype was designed. Its sign tells the life of a plant above and below the ground, how it grows and forms. Pictographic details make a logotype more identified among logotypes of the contextual theme.

Later graphical idea was developed in: business card, flyer, postcards, gift coupon, web page icons. Much attention was paid to visual language of text information that it would be transmitted clearly. Graphics were created using traditional and digital media, with an easy-to-follow line, on purpose to avoid symmetry, repetitions, and release the feeling of naturalness, the characteristics of flora, and the presence of human.

I am thankful for Sonata for confidence and for chance to be a part of this project.
There was one more great opportunity to develop illustration skills, to combine mixed drawing media and 
to put all elements in whole.

-------------

Pirmasis augalas Sonatos medelyne atsirado beveik prieš du dešimtmečius. Tada dar Sonata, medelyno savininkė, negalvojo, kad vieną dieną, jos pomėgis rūpintis augalais, pavirs visoje Lietuvoje žinoma ir vertinama veikla. Atidumas ir kruopštus rūpinimasis augalu tol, kol jis patenka į savo šeimininko rankas, yra išskirtinis Sonatos veiklos bruožas. Būtent tai ir mano pačios artuma gamtai — buvo esminiai dalykai, lėmę norą prisidėti prie „Sonatos medelynas“ identiteto kūrimo, kuris augo, šakojosi ir pavirto į harmoningai šlamančią įgyvendintą idėją.

Kuriant vizualinį identitetą, buvo siekta, kad kiekviena detalė kalbėtų apie medelyno ypatingą rūpinimąsi augalu, kaip gyvą žmogaus globos reikalaujantį organizmą. Pirmiausiai buvo sukurtas logotipas. Ženklas — tai vizuali istorija, kuri parodo požeminę ir antžeminę augalo būtį, jo vystymąsi, augimą ir susiformavimą. Piktografinės detalės suteikia logotipui išskirtinumo tapačių ir panašių veiklų ženklų kontekste.

Vėliau ši grafinė idėja plėtojama kituose vizualinio identiteto objektuose: vizitinėje kortelėje, skrajutėje, atvirukuose, dovanų kupone, internetinio tinklalapio piktogramose. Daug dėmesio skiriama suvokėjui, jog vizualizuota tekstinė informaciją kuo aiškiau perduotų žinutę. Grafika kurta tiek tradicinėmis, tiek skaitmeninėmis medijomis, pasirenkant lengvai ranka vedamą liniją. Taip siekta išvengti simetrijos, kartotės ir išlaisvinti natūralumo jausmą, augmenijos savybes, žmogaus buvimą.

Dėkoju Sonatai už pasitikėjimą ir galimybę prisidėti prie šio projekto auginimo.
Tai buvo dar viena galimybė praplėsti iliustracijos-ikonografikos adaptyvumo erdves, 
grafine kalba apjungiant visus elementus vienin.
A logotype. 
(The main version and two adaptible compositions.)
A set of icons.
(More than 45 icons, which are used in a flyer and web page.)
A gift coupon.
Greeting cards.
(Some of them are adaptible for various occasions,
one is dedicated to Mother's Day, and another — for Dad's Day.)
All objects of visual identity together:
a logotype, a business card, a flyer (both sides), a gift coupon, greeting cards.
A few of details of printed objects.
Some details which reveal how the hand made drawings appeared in cards and coupon.
Calligraphy elements also were used in order to make a sense of vitality.
Thank You for watching this project!   |  AČIŪ!
SONATOS MEDELYNAS visual identity
46
492
4
Published:

SONATOS MEDELYNAS visual identity

The aim of ‘Sonatos medelynas’ identity design — to reveal a particular care of plant, as alive organism which needs human’s guardianship.
46
492
4
Published:

Tools

Creative Fields