This is a school assignment and also commissioned work by Estonian poets group from Pärnu. The poetry itself reflects more avant garde and punk world, so I dicided to design it similary to Russian avant garde movement. Yet this is only a model. The editorial design was made by Piret Alvre and I did the illustrations for cover and each poets opening pages.
 
Alljärgnev luuleraamatu kujundus on kooli kaudu esitatud tellimustöö eesti luulegrupi poolt Pärnust. Luule peegeldab avangardlikku ja punki väljendavat maailma. Seega seostus mulle see stilistiliselt vene avangardismiga. Antud töö on siiski mudel. Raamatu küljenduse eest vastutas Piret Alvre ja minu osaks jäid illustratsioonid ning kaanekujundus.