• Add to Collection
  • Tools Used
  • About

    About

    Bakgrunn Treningsmarkedet har hatt sterk vekst det siste tiåret og treningssentre har ekspandert og etablert seg i Skandinavia. De etablerte kje… Read More
    Bakgrunn Treningsmarkedet har hatt sterk vekst det siste tiåret og treningssentre har ekspandert og etablert seg i Skandinavia. De etablerte kjedene legger til flere tjenester, noe som gjenspeiles i prisen. Klienten så det var rom for et alternativt treningsmarked og tok kontakt med Mission for å hjelp til realiseringen av ideen. Løsning Et nytt konsept ble utviklet, der mindre treningssentre lokalisert i urbane sentrumsområder kunne tilby kvalitetstrening til en brøkdel av prisen. Dette konseptet trengte en identitet som gjenspeilet et enklere treningstilbud. Mission kalte den nye merkevaren EVO for å fokusere på utviklingen av individet og markedet. Den visuelle identiteten reflekterte et enkelt treningstilbud uten å miste kvalitetsfølelsen. Farger, materialvalg og språk ble kombinert for å gi en moderne og velkommen treningsopplevelse. Resultat Den nye identiteten har vært grunnleggende i fremdriften av etableringen av EVO ved å sikre investeringer, rask tiltrekke seg nye medlemmer og utvide treningssentrene til nøkkelloksjoner. Leveranser Merkevarestrategi Firmanavn Merkevareidentitet Nettside Read Less
    Published:
Challenge
The personal fitnessmarket has seen strong growth in the last decade with fitness centres expanding across Scandinavia. Established chains are adding more services, which is reflected in increasing prices. Our client identified an alternative opportunity and approached Mission to help them bring it to life.


Solution
A new concept was developed with smaller centres, located in urban neighbourhoods offering excellent training at a fraction of the price. The concept needed a new identity that differentiated the brand as something easier. Mission named the brand “Evo”, signalling the personal development of the individual and a change within the industry. The brand identity reflected the simplicity in the offer without sacrificing the quality. Colour, language and materials combined to give a modern and welcoming sport experience.


Result
The new brand has been fundamental to the momentum of this venture, securing investment, attracting a fast growing membership and expanding the centres into key locations.