Lozano - pizzeria & pub - menu
Lozano - pizzeria & pub - menu
04/2019

SK
Vytvoriť retro menu lístok s titulkou ako z časopisu bola veľká zábava! Užívala som si každý moment - od výberu vhodného typu písma, cez výber farieb, allignment, hľadanie obrázkov, až po finálne úpravy. 

Cieľom bolo vytvoriť lákavé menu, ktoré bude vkusné, nabité retro šarmom, energiou a chutnými ilustráciami. 


EN
To create retro restaurant menu with front page resembling that of a magazine was huge fun! I enjoyed it whole - from font selection, through colors, allignment, pictures research all the way to the final touches. 

The goal was to create appealing menu that will be chic, filled with retro charm, energy and tasty illustrations. 
Lozano - pizzeria & pub - menu
3
21
1
Published:

Lozano - pizzeria & pub - menu

Po spolupráci s pizzériou Lozano uzrelo svetlo sveta ich nové retro menu. Menu plné chutných ilustrácií, záujímavostí, s pútavou titulkou a retro Read More
3
21
1
Published:

Tools

Creative Fields