Angela

Antonia Yordanova, style

Cvetomir Goranov, fashion assistant
Momchil Hristov, photos