paper print illustrations
Editorial illustrations:
[Kokoroga totonou zen no niwa tsukuri mini karesansui no sekai]
(How to make the front 枯山水zen style garden in miniature)
Author:Toshiaki Masuno
Design:Mikiko Abe
Publishing company:Ienohikari kyokai

paper print illustrations
4
16
0
Published:

paper print illustrations

4
16
0
Published: