Baybayin Fonts Guide + Modern Baybayin Chart


[ENG] One of my goals since 2015 is to make Baybayin learning an accessible and easy experience for everyone, that's why I am sharing this free-to-download Baybayin Fonts Guide (for the fonts I did for it) and a Modern Baybayin Chart. I hope people will find this useful for rediscovering one of many traditional Philippine scripts.

[TAG] Isa sa mga layunin ko mula 2015 ay gawing abot-kamay at madali para sa lahat ang pag-aaral ng Baybayin, kung kaya't binabahagi ko ang free-to-download na Baybayin Fonts Guide (na ginawa ko para sa aking mga font) at ang Modern Baybayin Chart. Nawa'y matulungan nito ang mga gustong madiskubreng muli ang isa sa mga tradisyunal na sulat Pilipino.

[ Scroll down for the download links ]


Baybayin Fonts Guide + Modern Baybayin Chart
34
1,165
3
Published:

Baybayin Fonts Guide + Modern Baybayin Chart

Making Baybayin more accessible and easy to learn.
34
1,165
3
Published:

Creative Fields