Katarzyna Augustyniak's profile
22nd Biennial of Art for Children

22nd Biennal of Art for Children  
Art as a meeting

22. Biennale Sztuki dla Dziecka 
Sztuka jako spotkanie

 F E S T I V A L   I D E N T I T Y
P O S T E R   V A R I A T I O N S


Visual identity of the 22nd Biennial of Art for Children "Art as a Meeting". This edition is a relationship laboratory, open to experiments undertaken by professional artists in a spirit of responsibility, resulting from curiosity of an artistic meeting with a child.


Identyfikacja wizualna Biennale Sztuki dla Dziecka "Sztuka jako Spotkanie". 22. edycja festiwalu skupia się wokół interdyscyplinarnego, artystycznego spotkania z dzieckiem. Prezentując spektakle teatralne, organizując pokazy filmowe, wystawy oraz akcje typu performance, zachęca do nawiązywania odpowiedzialnej, ciekawej i równoważnej relacji "twórca-widz (dziecko)".A D D I T I O N A L   C R E D I T S
Art direction & design: Kasia Augustyniak
Project coordination, production: Magdalena Brylowska
Photos from the festival: Piotr Bedliński / Maciej Zakrzewski​​​​​​​
Project documentation (photos): Kasia Augustyniak

W O R K   F O R
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

201922nd Biennial of Art for Children
6
112
0
Published:

22nd Biennial of Art for Children

22nd Biennial of Art for Children / festival identity

6
112
0
Published: