│photography is poetry│
"Moja twarz jest coraz bardziej księżycem, który zachodzi" 
(Eng. My Face Is More And More a Moon That Wanes)

---
moja twarz jest coraz bardziej
księżycem który zachodzi
pokryta siatką wyżłobień
jak grecka waza
wydobyta z ziemi
pełna pamięci dotyku
rąk i ust które od dawna już są prochem
w tej chwili
nadaje się tylko na muzealną półkę
zbyt krucha
i zbyt cenna
aby używać jej na co dzień

---

my face is more and more
a moon that wanes
covered by a net of crevices
like a grecian urn
dug up from the earth
full of the memory of touch
of hands and lips turned to dust so long ago
right now
it is fit only for a museum shelf
too fragile
and too precious
for everyday use

---
poetry by Halina Poświatowska
translation by Marek Lugowski
│photography is poetry│
71
328
3
Published:

│photography is poetry│

inspired by the poetry of H. Poswiatowska translated from the Polish by Marek Lugowski
71
328
3
Published:

Creative Fields