Typ av uppdrag
Visitkort
 
Uppdragsgivare
Ninorden AB
 
Uppgift
Som en del av deras nya grafiska profil behövde Ninorden nya visitkort.
Framsida.
Illustration i inlagan för att kort beskriva en vanlig arbetsprocess.
Personliga kontaktupgifter i inlagan.
Allmänna kontaktuppgifter på baksidan.
Ninordens föregående visitkort.