user's avatar
PAUSE 2019 - Graduation Ceremony Design Project

Lễ Trưởng Thành (hay Lễ Ra Trường) là một hoạt động truyền thống thường niên của trường THPT Trấn Biên, diễn ra vào cuối năm học nhằm thể hiện sự tri ân đến các thầy cô giáo, bậc cha mẹ và cũng nhằm đánh dấu cột mốc của sự trưởng thành cho các bạn học sinh khối 12. Xuyên suốt buổi lễ là các hoạt động văn nghệ, hoạt động tri ân để cũng ôn lại những kỉ niệm đẹp nhất trong quãng thời gian 3 năm học tại ngôi trường này. Đây được xem là buổi lễ thiêng liêng nhất của thời thanh xuân.

Graduation Ceremony is an annual traditional event of Tran Bien High School, taking place at the end of the school year to express gratitude to teachers, parents and also to mark the milestone of maturity for the 12th-grade students. Throughout the ceremony, there are performances, gratitude activities to recall the memorable moments over the 3-year period at this school. This is considered to be the most sacred ceremony of our youth.
_______


Lễ Trưởng Thành cho niên khóa 2016 – 2019 được lấy chủ đề là ‘PAUSE’, chỉ sự ngưng đọng của thời gian tại chính buổi lễ, mong rằng trong buổi lễ, thời gian sẽ ngừng trôi để những kỉ niệm được ùa về, để lần cuối cũng được đứng nơi sân trường ấy thật nhiều xúc cảm và lắng đọng. Khơi nguồn của chủ đề là từ một lời bài hát trong bài ‘All Too Well’ bởi Taylor Swift:
“Time won’t fly like I’m paralyzed by it”.
‘PAUSE’ được chuyển từ chữ ‘PARALYZE’ nhằm giúp mọi người dễ hiểu hơn về ý nghĩa.


Graduation Ceremony for the 2016 - 2019 school-year is entitled 'PAUSE', indicating the stagnation of the time at the ceremony itself, hoping that during the ceremony, time will be stopped for memories tocome back. The topic was inspired by a lyric in the song ‘All Too Well’ by Taylor Swift:
"Time won’t fly like I paralyzed by it".
‘PAUSE’ was modified from ‘PARALYZE’ to make it easier for people to understand.
_______


The symbol was inspired from a hour-glass with some static dots of sand, means 'Time stands still'.

It's been a hard stuff and time-taking to research and form a certain concept. 'Time' itself is a massive term of idea to concentrate. So, the symbol of a hour-glass with some static dots of sand was somehow the most suitable mean to express our slogan: 'Time stands still'

Time-relating icons to support the expression of 'time' concept.

Environmental issues are always a problem to consider. 
Multi-purpose and re-useable design is a sustainable solution for paper waste after an event. Ticket itself is a souvenir. Check-in part of the ticket was designed to be a bracelet, and remainder part can be folded into a thing to decorate.
PAUSE 2019 - Graduation Ceremony Design Project
17
394
1
Published:

PAUSE 2019 - Graduation Ceremony Design Project

Graduation Ceremony is an annual traditional event of Tran Bien High School, taking place at the end of the school year to express gratitude to t Read More
17
394
1
Published: