Painting Process


Català
"Connectivitat". Mural realitzat a Shenzhen (RP Xina), antic poble pesquer que en 40 anys ha passat de tenir 30.000 habitants a tenir-ne 12 milions i ser el bressol mundial de la fabricació de telèfons mòbils en l'actualitat. 
Amb aquesta intervenció pretenem qüestionar el paper de les xarxes socials, eina que ens connecta i ens atrapa al mateix temps. La connectivitat permet grans avantatges alhora que serveix com eina de control. 
És irònic que durant la nostra estança a la Xina no vam tenir accés a les xarxes socials a les quals som assidus. Aquesta restricció també va ser una alliberació.

Castellano
“Conectividad”. Mural realizado en Shenzhen (RP China), antiguo pueblo pesquero que en 40 años ha pasado de tener 30.000 habitantes a tener 12 millones y ser la cuna mundial de la fabricación de teléfonos móviles en la actualidad. 
Con esta intervención pretendemos cuestionarnos el papel de las redes sociales, herramienta que nos conecta y nos atrapa a la vez. La conectividad permite grandes ventajas a la vez que sirve como herramienta de control. 
Es irónico que en nuestra estancia en China no tuvimos acceso a las redes sociales a las que somos asiduos. Esa restricción también fue una liberación.

English
“Connectivity”. Mural in Shenzhen (PR China), ancient fishing village that in 40 years has grown from 30,000 to 12 million residents to become the flagship of mobile phone industry.
With this intervention we try to question the role of social networks - a tool that connects and captures us at the same time. Connectivity provides great advantages while it is also a way of control. 
It is ironic that during our stay in China we did not have access to our usual social networks. This restriction felt also liberating.
"Connectivity" Wall (Shenzhen, China)
575
3,914
22
Published:

"Connectivity" Wall (Shenzhen, China)

“Connectivity”. Mural in Shenzhen (PR China), ancient fishing village that in 40 years has grown from 30,000 to 12 million residents to become th Read More
575
3,914
22
Published: