• Add to Collection
  • About

    About

    bachelor diploma project
    Published:
Projekt systemu identyfikacji wizualnej firmy zajmującej
się sprzedażą barwników naturalnych „Tinctoria”

Weronika Doroszuk dyplom licencjacki
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Wydział Form Przemysłowych
Katedra Przestrzeni i Barwy
promotor: dr Agata Kwiatkowska-Lubańska
 

“Tinctoria” identity
Weronika Doroszuk bachelor diploma project
The Academy of Fine Arts in Kraków
Faculty of Industrial Design
Department of Space and Colour Studies
promoter: dr Agata Kwiatkowska-Lubańska
 
Kraków 2013
Barwniki Naturalne 
Natural Dyes