Client: Khadim's Footwear
Agency: Bates141, Kolkata
Creative: Shouvik Poirah