PK LOGO
 
Inicjały mojego imienia i nazwiska zostały skonstruowane na geometrycznej konstrukcji złotego podziału. Stąd też podstawowym kolorem identyfikacji jest złoty. Dodatkowo siatka na papierze firmowym jest oparta na kanonie Van de Graafa.
 
The initials of my name have been constructed on the geometrical structure of the Golden Ratio. Therefore the basic color of identification is golden. Additionally grid on the letterhead is based on Van de Graaf's canon.
PK LOGO
Published:

Owner

PK LOGO

The initials of my name have been constructed on the geometrical structure of the Golden Ratio. Therefore the basic color of identification is go Read More

Published:

Creative Fields