FOR LABOUR RIGHTS!
Trans-National Solidarity, Common Goods and Perspectives of Organising

October 27-29, 2017.
Belgrade, Serbia

ROSA LUXEMBURG STIFTUNG SOUTH EAST EUROPE​​​​​​​
Vizualni identitet međunarodne konferencije
Novi potencijal, zajedničko dobro, nove perspektive i nužnost transnacionalnog radničkog organiziranja
prikazane su metaforom krojnih planova koji stvaraju (iscrtavaju) znak raznobojne zvijezde - modernu interpretaciju tradicionalnog simbola revolucionarnosti i otpora koji se ponovno kroji, modernizira, iscrtava, ujedinjuje, zamišlja.

Međunarodni kontekst dodatno naglašava plava obla linija koja okružuje centralnu vizualnu kompoziciju.
FOR LABOUR RIGHTS
Published:

FOR LABOUR RIGHTS

Novi potencijal, zajedničko dobro, nove perspektive i nužnost transnacionalnog radničkog organiziranja prikazane su metaforom krojnih planova koj Read More

Published:

Creative Fields