Imerti® Virgin Olive Oil ​​​​
Imerti® Virgin Olive Oil ​​​
Η οικογενειακή επιχείρηση 'Παπαδέλλης’ ασχολείται από το 1980 με την παραγωγή, συγκομιδή και τυποποίηση ελαιολάδου στη Μυτιλήνη.

Σύμβολο του λογοτύπου αποτελεί ο ανθός της ελιάς, ο οποίος σχηματίζει με μονοκονδυλιά μια ‘σφυρίδα’ (εργαλείο του ελαιοτριβείου, το οποίο αποτελείται από ένα στρογγυλό και επίπεδο πλέγμα από χονδρές ίνες που λειτουργεί ως φίλτρο), ώστε να οπτικοποιήσει τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση, από τη συγκομιδή μέχρι και την παραγωγική διαδικασία.

Ένα Παρθένο Ελαιόλαδο από τη Λέσβο, ποθητό όσο και η γη που το γεννά, γνωστή στην αρχαιότητα και ως «Ιμερτή» (Ποθητή). 


----------------------------------------------


Papadellis is a family business that specializes in the production and processing of olive oil in Mytilene, since 1980.

Symbol of the logo is the flower of the olive tree, which in a single stroke forms a “sfirida” (a special filter consisting of a round and flat mesh of coarse fibers used in the olive oil press), in order to visualize the integrated services that the business offers, from the harvest up to the production process.

A Virgin Olive Oil from Lesvos, as desirable as the land that produces it, which in ancient times was also known as “Imerti” (Desired)
CLIENT
Papadellis Olive Oil

CONCEPT & DESIGN

TYPEFACE DESIGN

TEXT EDITOR
Sissy Caravia

PHOTOGRAPHY
Imerti® Virgin Olive Oil ​​​​
391
3,215
26
Published:

Imerti® Virgin Olive Oil ​​​​

Papadellis is a family business that specializes in the production and processing of olive oil in Mytilene, since 1980. Symbol of the logo is th Read More
391
3,215
26
Published:

Tools

Creative Fields