user's avatar
GIWK / key visual / spójny system tworzenia wizerunku
Graphic DesignGIWK / key visual / spójny system tworzenia wizerunku 

W 2016 roku gdańskie spółki miejskie otrzymały nowy spójny system znaków (podstawowa księga znaku). Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. zwróciła się do nas z zadaniem zaprojektowania charakterystycznego tylko dla niej, graficznego wizerunku, który współgrałby z nowym logotypem. 
W efekcie wielu spotkań i analizy wszystkich materiałów graficznych powstał spójny system form graficznych i zasad, które wyznaczyły i określiły kierunek wizerunkowy spółki.


Znaki, które spółka otrzymała od Urzędu Miasta Gdańska, kolorystyka. (poniżej dwie strony z otrzymanej księgi znaku)
GIWK / key visual / projekt systemu tworzenia znaków

Opracowaliśmy szczegółowy system tworzenia znaków (grafik, ilustracji), który polega na budowaniu z wybranych i zaprojektowanych elementów (modułów). Przypomina to plac budowy infrastruktury wodociągowej (uproszczony i sprowadzony do kilu elementów).
GIWK / broszura informacyjna ​​​​​​​/ wydana w języku polskim i angielskimGIWK / realizowane projekty 

Coroczny bieg do źródeł / akcja, w której biorą udział tysiące uczestników.
GIWK / realizowane projekty 

Dlaczego sieci nie lubią śmieci / konkurs dla szkół podstawowych (Gdańsk).
GIWK / roll-up
GIWK / key visual / spójny system tworzenia wizerunku
371
6.5k
25
Published:

GIWK / key visual / spójny system tworzenia wizerunku

371
6.5k
25
Published: