If You Want to Get ShuYuanSong
Check Here
文鼎書苑宋H16/ 32/ 46/ 62_H|AR ShuYuanSongH16/ 32/ 46/ 62H
40
542
0
Published:

文鼎書苑宋H16/ 32/ 46/ 62_H|AR ShuYuanSongH16/ 32/ 46/ 62H

文鼎書苑宋系列 以傳統宋體為基礎,結合回應式設計概念,提供完整字重變化。文鼎書苑宋,因應從紙本到螢幕顯示不同閱讀環境的使用。 文鼎書苑宋的造型特色,融合書法筆韻、雕版字模的刀痕,與印刷墨暈效果,圓與尖的造型元素,展現出剛柔並濟的宋體造型。
40
542
0
Published:

Tools