The Clients

Team: Lidiya Kapysh, Anna Pazyuk, Alexandra Chushkina,
Ivan Dergachev, Alexandr Bozhko.

Illustration: Viktor Khomenko, 
Eva Naroditskaya, Ivan Might. 
Gingerbird Branding
1.7k
12.1k
108
Published: