Zhanaozen. Wind of change
 
"Zhanaozen. Wind of change" is a booklet, which was made in our agency for the purposes of the Open
Dialog Foundation. Brochure applies to a difficult socio-political situation in Kazakhstan (including brutally suppressed workers' strike in the city of Zhanaozen). We have designed this brochure in five language versions: Polish, English, German, Italian and Russian.
 
Zhanaozen. Wiatr zmian
 
„Zhanaozen. Wiatr zmian” to broszura, która powstała w naszej agencji na potrzeby działań Fundacji
Otwarty Dialog. Wydawnictwo dotyczy trudnej sytuacji społeczno-politycznej w Kazachstanie (w tym krwawo stłumionego strajku w robotniczym mieście Zhanaozen). Broszurę przygotowaliśmy w pięciu wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, włoskiej i rosyjskiej.