RB INTERIOR

Studio : ZROBYM architects
Сreative direction : Alexey Korablyov
Design : Yanina Novikova 
Photo : Artem Bobrov, Yanina Novikova
THE CHIEF ARCHITECT : ELENA AZHGIREI

Area : 50 m2 
Location : Minsk region, Belarus 
Year : realized 2018
RB INTERIOR
94
788
3
Published:

RB INTERIOR

94
788
3
Published:

Tools