• Add to Collection
  • About

    About

    Proyecto Final de Carrera
    Published:
 
[VAL/CAT] NORD és una tipografia basada en les lletres modernistes de Gregorio Muñoz a l'Estació Del Nord de València. Va ser realitzada per Rafael Jordán Oliver per al Projecte Final de Carrera de Disseny Gràfic amb la supervisió de Àngel Álvarez.
Març 2013
 
[ESP] NORD es una tipografía basada en las letras modernistas de Gregorio Muñoz en la Estación del Norte en Valencia. Realizada por Rafael Jordán para el Proyecto Final de Carrera de Diseño Gráfico bajo la supervisión de Ángel Álvarez.                                  
Marzo 2013
 
[ENG] NORD it's a typography based in the modern letters of Gregorio Muñoz at the train station in Valencia "L'Estació del Nord". Conducted by Rafael Jordan to the Final Project Design Graphic supervised by Angel Alvarez.                          
March 2013
 
 
Download here
Thanks!