ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ - ΠΡΟΒΟΛΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
LOGO DESIGN - PROMOTION - COMMEMORATIVE MEDAL DESIGN OF THE CENTURY FROM THE UNION OF CRETE WITH GREECE
 
ΠΡΟΤΑΣΗ / PROPOSITION _1
 
ΠΡΟΤΑΣΗ / PROPOSITION_2
 
ΠΡΟΤΑΣΗ / PROPOSITION_3