• Add to Collection
  • About

    About

    City and intercity transport.
    Published:
2013
 
City and intercity transport. / Miejski i międzymiejski transport.
______________________________________________________________________________________
 
The concept of city and intercity transport based on a system of modular segments in conjunction with a locomotive. Ground railway in a city (traditional electric drive) and underground (magnetic drive).
/
Koncepcja transportu miejskiego i międzymiejskiego w oparciu o system modułowych segmentów w połączeniu z jednostką motorniczego. Transport miejski oparty o kolej naziemną (napęd tradycyjny elektryczny) i podziemną (napęd magnetyczny).