• Add to Collection
  • About

    About

    Intersandpit.
    Published:
2013
 
Intersandpit. / Piaskownica Intersandpit.
______________________________________________________________________________________
 
Intersandpit Sandbox is a project that gives children moving in a wheelchair to actively participate in the joy of playing with children without disabilities.
/
Piaskownica Intersandpit to projekt, który daje dzieciom poruszającym się na wózku inwalidzkim możliwość aktywnego uczestnictwa w radosnej zabawie z dziećmi bez niepełnosprawności.