• Add to Collection
  • About

    About

    Van concept study.
    Published:
2012
 
Van concept study. / Studium nadwozia samochodu osobowo-dostawczego.
______________________________________________________________________________________
 
Stages of the project:
- inventory of existing stylistic and technological design solutions
- preliminary sketches
- implementing the model in 1:10 scale in the family Rhinoceros 4 of CAD / CAM / CAE
- preparation of 3D printed model
- 3D printing (collaboration with Prosolutions)
- finishing the model (plastering, painting)
/
Etapy projektu:
- inwentaryzacja istniejących rozwiązań stylistycznych i technologicznych
- wstępne szkice
- wykonanie modelu w skali 1:10 w programie Rhinoceros 4 z rodziny CAD/CAM/CAE
- przygotowanie modelu do wydruku 3D
- wydruk 3D (współpraca z firmą Prosolutions)
- obróbka wykańczająca modelu (szpachlowanie, lakierowanie)