2011
 
Biotic HD Camera. / Kamera HD Biotic.
______________________________________________________________________________________
 
Stages of the project:
- searching for existing stylistic and technological design solutions
- preliminary sketches
- implementing the model in 1:1 scale in the family Rhinoceros 4 of CAD / CAM / CAE
- design boards and renderings
/
Etapy projektu:
- inwentaryzacja istniejących rozwiązań stylistycznych i technologicznych
- wstępne szkice
- wykonanie modelu w skali 1:1 w programie Rhinoceros 4 z rodziny CAD/CAM/CAE
- plansze i wizualizacje