Rediseño de la identidad visual de la marca Alt Qualitat. 
 
Redesign a branding identity of Alt Qualitat. 
Thanks for appreciations and sharing.