EDITORIAL GAME layout challenge
EDITORIAL GAME - layout design challenge

Wyzwanie polegające na projektowaniu układów okładek i rozkładówek książek i magazynów na zadany temat - jeden projekt na tydzień. 

Challenge insisting of designing layouts of covers and spreads of books and magazines for chosen topic - one design a week.
Tydzień 1 - Okładka magazynu o sztuce klasycznej
Week 1 - Cover of classic art magazine
Tydzień 2 - Rozkładówka magazynu o sztuce nowoczesnej
Week 2 - Spread of modern art magazine
Tydzień 3 - Rozkładówka książki kucharskiej
Week 3 - Spread of cook book
Tydzień 4 - Rozkładówka magazynu o technologii
Week 4 - Spread of tech magazine
Tydzień 5 - Okładka magazynu muzycznego
Week 5 - Cover of music magazine
Tydzień 6 - Rozkładówka magazynu modowego
Week 6 - Spread of fashion magazine
Tydzień 7 - Rozkładówka magazynu o podróżach (spis treści)
Week 7 - Spread of travel magazine (table of contents)
Tydzień 8 - Rozkładówka raportu biznesowego
Week 8 - Spread of business report
Tydzień 9 - Rozkładówka magazynu motoryzacyjnego
Week 9 - Spread of automobile magazine
Tydzień 10 - Rozkładówka magazynu filmowego
Week 10 - Spread of cinema magazine
Tydzień 11 - Rozkładówka magazynu o projektowaniu wnętrz
Week 11 - Spread of interior design magazine
Tydzień 12 - Okładka magazynu o tatuażach
Week 12 - Cover of tattoo magazine
Tydzień 13 - Rozkładówka magazynu o psychologii
Week 13 - Spread of psychology magazine
Dziękuję za uwagę!
Thank you!
EDITORIAL GAME layout challenge
1
20
1
Published:

EDITORIAL GAME layout challenge

Layout design challenge that lasted 13 weeks exploring different styles of layout design depending on the topic.
1
20
1
Published:

Tools