International exchange PJAIT – visual identity 

Another challenge - a visual identity project for the Erasmus office at the Polish-Japanese Academy of Information Technology. Our main goal was to create a project that will be noticeable to students, and what's more, it will attract them - that's why we focused on intense colors. In addition, to improve the registration process - we have introduced a color distinction in the documentation.

What have we achieved? The Erasmus office was more noticeable shortly after the implementation of the project, and the number of people registering compared to previous years increased threefold.


International exchange PJATK – identyfikacja wizualna

Kolejne wyzwanie, czyli projekt identyfikacji wizualnej dla biura Erasmus w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Naszym głównym celem było stworzenie takiego projektu, który będzie zauważalny dla studentów, a co więcej będzie ich przyciągał - dlatego też postawiliśmy na intensywną kolorystykę. Dodatkowo, aby ułatwić i umilić proces rejestracji - wprowadziliśmy także rozróżnienie kolorystyczne w dokumentacji. 

Co dzięki temu osiągnęliśmy? Biuro Erasmus chwilę po wdrożeniu projektu stało bardziej zauważalne, a liczba osób rejestrujących się w porównaniu do ubiegłych lat wzrosła trzykrotnie.


wetrzech. creative studio est. 2017​​​​​​​
International exchange PJAIT – visual identity
46
471
4
Published:

International exchange PJAIT – visual identity

International exchange PJAIT – visual identity  Another challenge - a visual identity project for the Erasmus office at the Polish-Japanese Acad Read More
46
471
4
Published:

Tools