Inspirante of Wand
Inspirante of Wand
13
140
0
Published:

Inspirante of Wand

პროექტი 20 წლის ბიჭზეა, რომელიც ბავშვობიდან მისდევს თავის გატაცებას - მოქანდაკეობას, ძერწავს სხვადასხვა სკულპტურებს, რომელიც შთაგონებულია საქართვ Read More
13
140
0
Published:

Tools