user's avataruser's avatar
ZT Samai
ซีที สมัย (ZT Samai)
ฟอนต์ไทย-ละติน สไตล์ Blackletter

ZT SAMAI
Styles: Regular, Rough
Available for Thai, Western languages.

DESIGNED BY SANSERN RIANTHONG
ALL RIGHTS RESERVED.
ZIAMTYPE © 2019

ฟอนต์ไทย-ละติน ที่ถูกพัฒนามาจากตัวอักษรแบบ Blackletter(อักษรไทยนริศ) เอกลักษณ์เฉพาะคือ ตัวอักษรทุกตัวถูกเขียนด้วยปลายปากกาที่ทำมุมเอียง 45 องศากับเส้นบรรทัด(Baseline) ตลอดการเขียน โดยไม่มีการใช้เทคนิคตวัดหรือเปลี่ยนองศาปลายปากกาเหมือนตัวอักษร Blackletter แบบอื่นๆ เทคนิคการเขียนแบบนี้ทำให้หัวขมวดม้วนของตัวอักษรไทย มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด น้ำหนักของเส้นของอักษรแต่ละตัวมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน รวมถึงทำให้ตัวอักษรมีลักษณะกว้าง แตกต่างจากตัวอักษรนริศแบบอื่นๆที่มักมีลักษณะผอมแคบเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้น เพื่อให้ตัวละตินของซีทีสมัยมีความเชื่ยมโยงกับตัวอักษรแบบ Blackletter ในอดีต จึงได้นำเอาตัวอักษรชื่อว่า Rotunda ที่มีลักษณะตัวอักษรกว้าง มาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์

ตัวอักษรของซีทีสมัยมีลักษณะกว้าง แตกต่างจากตัวอักษรแบบอื่นๆโดยเฉพาะอักษรไทย ที่มักมีลักษณะผอมแคบเป็นส่วนใหญ่

Contact other inquiries at ziamtype@hotmail.com


ZT SAMAI (ซีที สมัย)
มี 2 สไตล์ : Regular, Rough
ราคาเริ่มต้น 1,000 บาท ต่อสไตล์ 
(โปรดดูรายละเอียดราคาที่ฟอร์มการสั่งซื้อในลิ้งก์)

ZT Samai
21
2.4k
0
Published:
user's avataruser's avatar
Multiple Owners
Sansern Rianthong

ZT Samai

21
2.4k
0
Published: