• Add to Collection
  • About

    About

    Reportatge documental sobre la fallida i posterior liquidació de Industrias Cerda, a Vallada.
    Published:
Aquest és un projecte personal realitzat durant l'any 2010 - 2011 a les naus que, temps enrere, varen formar "Industrias Cerdà", a Vallada.
 
En un primer moment, aquest projecte pretenia materialitzar-se en una exposició de gran format al poble de Vallada, acompanyada de fotografies personals, aportades pels mateixos treballadors i amos de la fàbrica i alguna entrevista en vídeo.
 
No obstant, degut a circumstàncies econòmiques i de infraestructura, però també al impacte que podria ocasionar aquesta exposició en la gent de Vallada, he decidit no dur a terme aquesta exposició.
 
Parle "d'impacte en la gent", com a algo negatiu, ja que en aquesta fàbrica varen treballar prop de 350 treballadors i treballadores, la majoria, gent del poble. Treballadors que varen ser acomiadats progresivament fins el tancament definitiu, a finals del 2003.
 
Després de consultar i de rebre opinions diverses, he decidit que el millor seria exposar les fotografies digitalment i no realitzar cap exposició, evitant així convertir el que per a molts va suposar una tragèdia col·lectiva, en una oportunitat de promoció escabrosa i oportunista.
 
Les fotografies realitzades han sigut processades intentant extraure tot el dramatisme de l'escena, utilitzant en algunes d'elles la tècnica del HDR sense arribar a extrems irreals o fantàstics. Crec que aquest tipus de processat pot ser el més apropiat per a allò que vull transmetre, i també ho vaig veure convenient al trobar-me amb seriosos problemes d'exposició degut als contrallums i forts contrastos llum/ombra.
 
El que més m'interessa d'aquest projecte, a banda de l'història que l'acompanya, és la idea de degradació dels materials a gran escala (front als fenòmens medi-ambientals però també front als robatoris); el sorgiment  de "vida" en un espai aparentment mort; l'aprofitament que diversos col·lectius de gent pot fer d'instal·lacions abandonades (durant les diverses incursions que he realitzat, m'he trobat amb gent sense-sostre vivient temporalement, grups d'skaters que aprofitaven els mobles per montar circuits improvisats, curiosos com jo, etc...). I un aspecte que m'a interessat molt també, és la importància que poden arribar a cobrar objectes aparentment insignificants i inerts, com ara un llapis, una sabata, un calendari, un póster o un disc de tacómetre.
 
Siga com siga, si heu arribat fins ací, espere, no que vos agrade, sinó que simplement no vos siga indiferent... que aquest àlbum supose un motiu de reflexió del que hem sigut, del que som i del "ón anem".
 
L'escriptor de Vallada Santi Boix, va escriure expresament per a aquesta exposició, un interessant i colpidor relat que podeu llegir picant ací damunt.
 
També la fotògrafa valladina Araceli Calabuig, conta de forma gràfica i també vivenciada, la història d'aquesta fàbrica ací.