• Add to Collection
  • About

    About

    Our new visual identification
    Published:
Bonjour, it’s Ostecx Créative speaking.
Our new visual identification stands for contrast and simplicity. That’s why we’ve decided to supplement minimalistic lettering with embossing and fluorescent gradients. „Bonjour” word, which is repeated on every project, is used to emphasize one of the agency’s founders french roots and invite to contact us. Intensive colors symbolize energy of our actions and diffusion between the world of design and advertising in our agency’s offer. All materials was printed on paper Cyclus Offset.
 
W naszej nowej identyfikacji wizualnej postawiliśmy na prostotę i kontrasty. Dlatego minimalistyczne liternictwo uzupełniliśmy embossingiem i fluorescencyjnymi gradientami. Słowo „bonjour”, powtarzające się na poszczególnych materiałach, ma podkreślać francuskie korzenie jednego z założycieli firmy i zapraszać do kontaktu. Intensywne kolory symbolizują energię, która towarzyszy naszym działaniom oraz przenikanie się świata reklamy i designu w ofercie agencji. Wszystkie materiały zostały wydrukowane na papierze Cyclus Offset.