Identitet for Grieg Investor

Fagområde: Design
Kunde: Grieg Investor
Lansering: Mars, 2018

Bakgrunn og oppgave
Grieg Investor (GI) er en uavhengig investeringsrådgiver som jobber for mer enn 90 av landets største institusjonelle investorer. Dette betyr alt fra norske pensjonskasser, stiftelser og familieeide selskaper til kommuner og organisasjoner.

GI er opptatt av fotavtrykket investeringer etterlater seg. Det var derfor viktig å synliggjøre dette, både for dem selv og for kundene deres. Hva gjør oss annerledes? Og hvorfor?

GI ønsket å differensiere seg tydelig fra resten av kategorien - men ikke forlate den. Identiteten og nettsiden skulle fokusere på hvem GI er, hva de tror på, hvordan de tenker og hvordan de ønsker å fremstå – som et annerledes investeringsselskap.


Løsning
Finans har et ensidig visuelt kategorispråk. Ved bevisst å bryte dette og bruke uvante verbale og visuelle virkemidler, vekket vi målgruppens oppmerksomhet og fikk mulighet til å løfte frem GIs verdier og fokus på etikk og bærekraft.

Ved å speile kjente ord og uttrykk fra bransjen med GIs egne tolkninger, demonstrerer vi hvordan de har flere dimensjoner enn det man kanskje forventer.
Kontrasten mellom det formelle og finansfaglige språket mot de emosjonelle eller mer folkelige begrepene, viser spennet som finnes i virksomheten. På samme måte gir kontrasten mellom foto og illustrasjon et vidt tolkningsrom.

Resultatet er en identitet som formidler en annerledeshet som blir lagt merke til i bransjen.

Grieg Investor
9
97
0
Published: