• Add to Collection
  • Tools Used
  • About

    About

    Brzydk* / letterpress jewelry www.brzydko.com
    Published:
Tektura i stemple - opakowanie, surowe dopełnienie dla jego zawartości.
"Branding" to zbyt duże słowo, raczej DIY zabawa!
 
/ Brzydk* - unikatowe wisiory i akcesoria ze zdekompletowanych czcionek drewnianych. Typograficzny fetysz - nowe życie zapomnianych liter. (Obejrzysz je tutaj) /
 
-
 
Cardboard and stamps - package, a raw supplement for its contents.
"Branding" is way too big word, I'd rather call it a DIY-fun!
 
/ Brzydk* - unique jewelry made of odd letterpress printing blocks. Typographic fetish - a new life given to forgotten letters. (You can see it here) /
 
 
 
 
online shop: www.brzydko.com / Etsy