ENGLISH
LORITY - ETHNIC POTENTIAL
Lority is an ethnical entrepreneurship project based on Loyalty and Solidarity principles. It aims at helping economic growth and social integration by giving support to immigrants who live in Switzerland for improving and realizing their commercial ideas. It allows entrepreneurs to meet with the specialists in its network, so that both innovative ideas and financial resources are developed.


TURKISH
LORITY - ETNİK POTANSİYEL
Lority, Loyalty (Bağlılık) ve Solidarity (Dayanışma) prensipleri temelinde kurulan bir etnik girişimcilik projesidir. İsviçre’de yaşayan göçmenlerin ticari fikirlerini geliştirmeleri ve hayata geçirmelerini  destekleyerek, ekonomik büyümeyi ve toplumsal entegrasyonu sağlamayı hedefler. Girişimcileri, ağında yer alan uzmanlarla buluşturur ve yenilikçi fikirler ile mali kaynakların geliştirilmesini sağlar.


DEUTSCH
LORITY - ETHNISCHES POTENZIAL
Lority sorgt durch ethnisches Unternehmertum für wirtschaftliches Wachstum und gesellschaftliche Integration von Menschen mit Migrationshintergrund. Lority unterstützt sie bei der Entwicklung und Realisierung ihrer Geschäftsideen: Konkret fördert Lority unternehmerische Projekte von Menschen mit Migrationshintergrund in der Schweiz, indem sie mit Fachleuten und Experten künftigen Unternehmern bei der Realisierung ihrer Geschäftsvorhaben zur Seite steht, die Verbindungen innerhalb des Netzwerks fördert und so neue Innovations- und Wachstumsmöglichkeiten erschliesst.


2019 © Lority AG, Switzerland - lority.com


ENGLISH
LOYALTY + SOLIDARITY = LORITY
Birds are known as the symbols of loyalty and solidarity, two main principles of Lority. According to the researches; only 3% of all mammalian species are monogamous; while this rate is %90 for bird species. They are always in a certain manner whether they float in the sky or they perch on branches. This is formed by allowing the weakest ones to be fed and move easily like the others.Therefore we prefered a bird in the logo as the best symbol describing the founding purpose and function of Lority. We used colours to represent different cultures, and we emphasized integration and living all together in a harmony by colour transitions.


TURKISH
LOYALTY + SOLIDARITY = LORITY
Kuşlar, sadakat ve dayanışmanın sembolü olarak bilinirler. Araştırmalara göre; memeli hayvan türleri içinde sadece %3’ü tek eşliyken, kuş türleri içinde bu oran %90’dır. Beslenmek için ağaçların dallarına konduklarında da, havada süzülürken de hep belli bir düzen içindedirler. Bu düzen, en güçsüzün de beslenebileceği ve rahat hareket edebileceği biçimde kurulur. Lority’nin kuruluş amacı ve işlevine en uygun sembol olarak bu nedenle logoda kuşları tercih ettik. Farklı etnik kökenleri simgeleyen renkleri kullanırken, ara renk geçişleriyle de entegrasyonu ve uyum içinde bir arada var olma kavramlarını vurguladık.

​​​​​​​
Lority - Branding
1.3k
14k
75
Published:

Lority - Branding

Birds are known as the symbols of loyalty and solidarity, two main principles of Lority. According to the researches; only 3% of all mammalian sp Read More
1.3k
14k
75
Published:

Tools

Creative Fields