Nothing happened at all
Dwustronny plakat promujący dwie wystawy w CSW Kronika. Jedna strona to plakat wystawy Nic się nie stało Grzegorza Hańderka, druga to projekt promujący wystawę Małgorzaty Szandały Internacjonalizm. Przypis  do landszaftu z fikusem i szpilplacem.  Plakat pełni też funkcje folderu składanego do ulotki zawierającego teksty kuratorskie i biogramy artystów. 

Dzięki dwóm sposobom składania żaden z promowanych artystów nie może czuć się poszkodowany a jeden wydruk po odpowiednim złożeniu sprawia wrażenie dwóch plakatów / ulotek co pozwala na znaczną redukcję kosztów - tak potrzebną polskim instytucjom kultury.
Wystawa Grzegorza Hańderka Nic się nie stało odnosi się do problemu wspólnoty symbolicznej i wyobrażonej, odwołującej się do zmitologizowanej przeszłości bądź kształtowanej na traumie czy mityczno-symbolicznym instynkcie o quasi-religijnym rodowodzie, a także wspólnoty jako zjawiska opresyjnego.

/

The exhibition Nothing happened at all by Grzegorz Hańderek comments on the issue of symbolic and imagined community that refers to the mythologized past moulded by trauma or mythically-symbolic instinct of quasi-religious roots, where community is understood as an oppressive phenomenon.​​​​​​​

Małgorzata Szandała. Internacjonalizm: przypis do landszaftu z fikusem i szpilplacem
Przez łączenie anonimowych obrazów czy obiektów z pojęciami, kulturowymi kodami, następuje odkrywanie znaczeń. Powstają kolaże skojarzeń, które nachodzą na siebie, łączą się — czasem w najmniej oczywistych momentach. Artystka obudowuje je kontekstami, znaleziskami, którymi mogą być zasłyszane anegdoty, archiwalne fotografie czy własne interpretacje.
Ze zdobytych materiałów powstaje rodzaj kłącza — nieskończona siatka nawiązań i powiązań, dopełniających się historii, bez wyraźnego początku i końca. 

/

Małgorzata Szandała. Internationalism: A note on the landscape with the potted fig tree and the pitch
When anonymous images or objects are linked with concepts and cultural codes, the emergence of meaning can take place. Collages of associations come into existence that overlap each other and connect with each other in the least expected moments. The artist lines them with contexts and finds - anecdotes, archive photographs or reinterpretations of the data that are already there. All these create a kind of a rhizome, an endless matrix of references and connections of the stories that complement each other and do not have clear beginnings and endings. 
Nothing happened at all
18
221
0
Published:

Nothing happened at all

Double-sided poster. It contains curatorial texts and biographies of the authors of the two exhibitions in CAA Kronika in Bytom.
18
221
0
Published:

Tools

Creative Fields