• Add to Collection
  • About

    About

    Kollabo is Poland's largest social media platform, which brings together thousands of people associated with the culture of hip-hop: from artists… Read More
    Kollabo is Poland's largest social media platform, which brings together thousands of people associated with the culture of hip-hop: from artists and music producers, promoters and organizers of the art, the journalists and bloggers ending. That's where a large number of users feedback and evaluates music from the underground, where users are formed cooperation between each other. Kollabo a world of collaboration - the best and most effective way to reach talent and musical expertise. Read Less
    Published:
Kollabo
 
is Poland's largest social media platform, which brings together thousands of people associated with the culture of hip-hop: from artists and music producers, promoters and organizers of the art, the journalists and bloggers ending. That's where a large number of users feedback and evaluates music from the underground, where users are formed cooperation between each other. Kollabo a world of collaboration - the best and most effective way to reach talent and musical expertise.

The platform was launched in March 2012, when the Polish Internet was little space for dialogue between artists, fans and people associated with the environment of music. In a few months, the site has registered more than 3 500 artists from all over the country. Among them were considered representatives of the polish undeground, e.g.: WENA, Te-Tris, PeeRZet, Dj Ike, Letemknow Sequence. Voskovy, Mielzky, Bisz and The Pryzmats.

Shortly after that - through a nationwide project PolakPotrafi.pl - so that everyone can financially support creative ideas - the creator of Kollabo acquired funds needed to expand and improve service. More than 100 people offered their help, allowing to carry out the transformation in which you can see it in March 2013.
 
 
Kollabo
 
to największa w Polsce platforma społecznościowa, która zrzesza tysiące osób związanych z szeroko pojętą kulturą hip-hopu: od artystów i producentów muzycznych, przez promotorów i animatorów sztuki, na dziennikarzach i blogerach kończąc. To miejsce, gdzie ogromna liczba użytkowników opiniuje i wartościuje muzykę z podziemia; gdzie każdego dnia zawiązują się współprace pomiędzy twórcami. Kollabo to świat kolaboracji - najlepszy i najskuteczniejszy sposób na dotarcie do uzdolnionych osób oraz fachowej wiedzy muzycznej.
 
Platforma ruszyła w marcu 2012 roku, gdy w polskim Internecie było niewiele przestrzeni do nawiązywania dialogu pomiędzy artystami, fanami oraz osobami związanymi ze środowiskiem muzycznym. W kilka miesięcy, na portalu zarejestrowało się ponad 3 500 artystów z całego kraju. Wśród nich znaleźli się uznani reprezentanci podziemia, m. in. W.E.N.A., Te-Tris, PeeRZet, Dj Ike, Letemknow Sequence. Voskovy, Mielzky, Bisz oraz The Pryzmats.

Niedługo po tym - za pośrednictwem ogólnopolskiego projektu PolakPotrafi.pl, dzięki któremu każdy może finansowo wesprzeć kreatywne pomysły - twórcy Kollabo zdobyli fundusze potrzebne do rozbudowy i ulepszenia serwisu. Swoją pomoc zaoferowało ponad 100 osób, co pozwoliło przeprowadzić renowację strony do stanu, w jakim możecie ją oglądać od marca 2013 roku.
 
 
Inspiration
Main logo
 
 
Stuff
Main Site