Niemożliwość obecności
Projekt aranżacji wystawy
Niemożliwość obecności

29.10 – 31.12.2015
Muzeum Historii Fotografii w Krakowie

Wystawa i towarzyszące jej wydarzenia mają służyć przybliżeniu i analizie rzadziej ukazywanego aspektu działalności Tadeusza Kantora – relacjom artysty z fotografią.
Konwencjonalne stare fotografie portretowe były jednymi z istotniejszych bodźców inspirujących powstanie kolejnych spektakli „Teatru Śmierci”. Ideą wystawy było stworzenie fotograficznej ikonosfery, w jakiej funkcjonował Tadeusz Kantor, zawierającej fotografie, które zainspirowały artystę, oraz zdjęcia wyciągnięte z magazynów Muzeum, przywołujące również innych bohaterów. Była to prezentacja istotnych cech fotografii ogniskujących się wokół słów kluczy – nieobecność, śmierć, pamięć, przeszłość,
re-enactment. Próba interpretacji myśli Kantora odbyła się poprzez cytaty zaczerpnięte z dorobku artysty: fragmenty tekstów i zarejestrowanych spektakli. (Źródło opisu: http://o.pl, dokumentacja fotograficzna: MHF)


Niemożliwość obecności
4
55
0
Published:

Niemożliwość obecności

4
55
0
Published: