Lyu Chirkova's profile
Poshlaya Molly - CTRL+Zzz (Music video)

POSHLAYA MOLLY
CTRL+Zzz (Music video)





Music video for band "Poshlaya Molly"



Director: Lyu Chirkova

MUA: Margarita Art
Colorist: Lyu Chirkova
Post: Lyu Chirkova
Music: Kirill Tymoshenko


Cast:

Cast:
Tanya Chudnovskaya
Yakov Reznik
Kirill Tymoshenko (Bledniy)

indigoflow.space 
2018
Poshlaya Molly - CTRL+Zzz (Music video)
265
7.7k
3
Published:

Poshlaya Molly - CTRL+Zzz (Music video)


Director / Post-production: Lyu Chirkova
 Music / Lyrics: Kirill Tymoshenko (Bledniy) 

Cast: Tanya Chudnovskaya Yakov Reznik Kirill Tymoshenko Read More

265
7.7k
3
Published: