White on white
Our team wish you happy holidays!
Stylist: Tania Tim | Photographer: Yaroslav Danylchenko, Volodymyr Pankevich | Art direction: Sergey Gavrilov
Producer: Julia Gubar | Retouch: Andrey Cherlat, Liubov Marchuk
👉Visit portfolio and instagram
White on white. Paper embroidery
194
2,202
3
Published: