• Add to Collection
  • About

    About

    Konya’nın Müstakil Markaları Logo Sunum
    Published:
Konya'nın Müstakil Markaları Logo Sunum

Tasarım & Proje : Pınar ÇİLDAM
                                 Hüseyin BARINLI
                                 Ömer UYSAL
 
Konya’nın MüstakilMarkaları
Logo KonseptSavunmaları
 
 
Kurumsal Renk Konsepti:
 
Renkler yaydıkları düşük veya yüksek titreşimlienerjilerle, bireylerin psikolojisinde duygusal ve fiziksel davranışgeliştirmesinde büyük rol oynarlar. Çoğu zaman renklere karşı bilinçaltıtepkiler doğuştandır. Buna rağmen bazı renkler kültürel olarak kodlanmış veyaöğretilmiştir. İnsanların kendilerini, duygularını ve dış dünyaya karşıtutumlarını ifade etmelerinde renkleri kullandıklarına işaret edilmektedir.Görerek algılamanın önemli bir unsuru olan renkler, ürünlerin veya hizmetlerinpazardaki başarısında önem arz etmektedir.
 
Turkuaz:
 
 Turkuaz,Türklerin çinilerde kullanarak renk alemine kattıkları bir renktir. İçindebüyük bir güç ve sessiz bir ihtişam barındırır. Ayrıca Turkuaz,  kapsamlı düşünceye sevk eden algısındandolayı avantaj olarak görülmekte ve işlerinin her detayını düşünen, titizlikleçalışan zümre kimliğini ön plana çıkartmaktadır.
Turkuaz, derin bir hava oluşturmakta ve olgunluğusimgelemektedir. İşbirliği, uzlaşma ve anlaşmayı vurgulayan turkuaz, Konya’nınMüstakil Markaları renk konsepti için olumlu bir imaj oluşturmaktadır.
 
Sarı:
Sarırenklerin en ışıltısı ve en göze çarpanıdır. Yaşam dolu olan bu renk, dışavurulmuş bir coşku seli algısını ortaya koyar. Hoşluğu ve estetiği en güzelbiçimde yansıttığı için hedef kitleye ‘hoşgeldiniz’ mesajını verir. Turkuazlabirlikte kullanıldığında dengeleyici bir tutum oluşturur.
 
Logo Konsepti:
         Konya’nın Müstakil Markaları logo konseptinde dışturkuaz çerçeve Selçuklu motifleri baz alınarak çizilmiş ve Konya'nın kültürelyapısı ortaya konmuştur. Motif, iç içe iki katmanda çoğaltılmış, görsel birbütünlük, estetik bir ahenk yakalanmıştır. Tek bir noktanın etrafındabileştirilen sikkeler ise Konya'nın Müstakil Markalarına vurgu yapmakta vecemiyet oluşumuna dikkat çekmektedir. Ayrıca sikkelerden ortaya çıkan bu şekil,çarkı oluşturmakta, sanayi vurgusunu ön plana çıkartmaktadır. Logo bütüncükolarak ifade edilmek istenirse şu kelimelerle özetlenir. Sade, kültürel, sanayivurgulu.
Konya’nın MüstakilMarkaları logo type'ında tırnaksız ve naif bir yazı fontu kullanılarak oluşumunesnek yapısı ön plana çıkartılmıştır