Pulawski Group's profileMateusz Michnowicz's profile

ZELKON Logo

[PL] Dla producenta rozwiązań z zakresu automatyki przemysłowej, stworzyliśmy nową kreację logo - nawiązujące zarówno do przeszłości, teraźniejszości jak i przyszłości firmy ZELKON.

[EN] For a Polish producer of solutions in the field of production automation, we created a new logo - reffering to the past, present and future of ZELKON Company.
Sygnet w formie litery Z, kształtem przypomina tarczę. Symbol ten podkreśla bezpieczeństwo, solidność oraz trwałości produktów marki Zelkon. Nawiązuje również do takich produktów firmy jak osłony BHP dla maszyn i urządzeń czy konstrukcji metalowych.

Tarcza jest też symbolem nawiązującym do przeszłości firmy, która rozpoczynała swoją działalność jako producent ogrodzeń.

Otwarta forma sygnetu ma na celu również nawiązywać do przyszłości firmy i kierunku, w którym planuje swój rozwój — projektowania procesów automatyzacji produkcji. Symbol w takiej formie ma za zadanie przypominać ramię robota przemysłowego.

Symbol in the form of the letter Z, resembles form of a shield. It represents security, reliability and durability of ZELKON products. It also refers to such company's products as metal guards for machinery and equipment or metal constructions.

Shield is also a symbol, which one refers to company past - on the beginning, company made a metal fences.

The open form of the symbol also aims to refer to the future of the company and the direction in which it plans its development - designing of production and automation processes. The symbol in this form is meant to resemble the arm of an industrial robot.
   
ZELKON Logo
Published:

ZELKON Logo

For a Polish producer of soultions in the field of production automation, we created a new logo - reffering to the past, present and the future o Read More

Published: